LICENS AFTALE:

For at kunne downloade og eller installere softwaren fra vores hjemmeside, skal vores betingelser være accepteret, dette gælder både betalte produkter, men også produkter under prøveperioder. Nej til virus er et licenseret produkt, det vil sige at du køber dig ret til at bruge produktet, men ejer det ikke, retten til at bruge produktet er varende i den tid, som du holder dit abonnement, hvis du afslutter dit abonnement, så slutter din licens og hermed retten til at bruge produktet og ydelsen. Ved køb af et Produkt hos Nej Til Virus får du en ikke-eksklusiv licens til brug, som hverken kan begrænses elle overdrages. Nej Til Virus licensen/licenser begynder altid fra datoen af første installation af produktet. I Når licensperioden er slut, kan virus produktet automatisk deaktiveres og du vil ikke have  ret til nogle opdateringer ej heller funktioner af dette produkt.  Det er lovligt at lave en sikkerheds kopi af Nej Til Virus produktet, til brug for arkivering. Under Installationen af Nej Til Virus’s antivirus program, kan det hænde at programmet fjerner eller deaktivere andre programmer, hvis de ikke er forenbare med Nej Til Virus program, dette sker selvfølgelig kun ved din accept.

LICENSVILKÅR.

Du har kun ret til at bruge de licenser som du har betalt for, og kun i den periode som der er betalt for, dvs. At du eks. ikke har ret til at bruge produktet på flere computere end du har betalt for og ej hellere i et længere tidsrum end betalt for.

OPDATERING.

En opdatering fra Nej Til Virus vil erstatte eller supplere dit allerede eksisterende Nej Til Virus produkt, og går ind under samme aftale som du allerede har indgået med Nej Til Virus, derfor må du selvfølgelig kun hente opdateringer som du har licens til, og kun i det antal du har købt og betalt for. Dit nye opdaterede produkt fra Nej Til Virus, skal benyttes under samme regler som du allerede har accepteret da du indgik aftale med Nej Til Virus første gang.

OPHAVSRET.

Alle rettigheder og titler mv. i Nej Til Virus ejes af Nej Til Virus ApS, dette er inklusiv men ikke begrænset til billeder, fotografier, tekster, musik, videoer, animationer, lyd og “applets” ejes af Nej Til Virus.  Nej Til Virus’ produkter er beskyttet af ophavsretlige love og internationale traktatbestemmelser.  Du må derfor ikke kopiere Nej Til Virus’s materialer. Den licens og det program som du modtager fra Nej Til Virus, samt alt andet materiale som du skulle modtage er strengt personligt, det vil sige, at det ikke må udlånes, udlejes, videre formidles eller vidersælges. Du må ikke omdanne, adskille, oprette afledte værker, modificere, oversætte eller gøre noget forsøg på at rekonstruere eller opdage kildekoden for Nej Til Virus eller underliggende ideer, algoritmer, filformater, programmerings- eller interoperabilitets grænseflader.Du må heller ikke kombinere Nej til Virus’ teknologi med andre. Du må ikke tillade tredjepart at drage nytte af brugen eller funktionaliteten af Nej Til Virus Produkt. Du må ikke fjerne nogen proprietære meddelelser eller etiketter på Nej Til Virus.

TEKNISK SUPPORT.

Det vil være dit ansvar at lave sikkerheds kopi af dine filer samt data’er, inden support fra Nej Til Virus. Under support fra Nej Til Virus, vil det være muligt at teknisk support ikke omfatter dit tekniske problem. Nej Til Virus forbeholder sig retten til at nægte, suspendere eller opsige teknisk service aftaler efter eget skøn, såfremt dette misbruges af brugeren selv eller af tredjepart som brugeren har overladt denne behandling af.

FRASKRIVELSE AF SKADER

Du er til enhver tid forpligtet til at mildne dine tab, og vi anbefaler derfor kraftigt at du ofte sikkerhedskopiere dine data. Denne software er ikke til brug i farligt miljø som eksempelvis driften af luftfartøjer, nukleare anlæg, eller kommunikationssystemer, våbensystemer, direkte eller indirekte lift-støttesystemer, flyvekontrol eller  anvendelse eller installation hvor fejl kan resultere i dødsfald, alvorlig fysisk skade eller ejendomsskader.

OPDATERINGER

Ved at acceptere denne aftale accepterer du at din computer vil blive brugt til at modtage og betjene opdateringer, alle opdateringer skal accepteres af dig som bruger.

GODTGØRELSE TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKATION.

Nej Til Virus kan sende dig Juridiske meddelelser samt andre meddelelser om reklame, såfremt du har accepteret at modtage dette. Disse meddelelser kan indeholde information om abonnementstjenesterne, Software og vedligeholdelse eller vores brug af de oplysninger som du giver os.  Ved at acceptere denne aftale accepterer du at du har adgang til de oplyste kontaktmuligheder du har angivet på Nej Til Virus hjemmeside.

DATA SAMLINGS TEKNOLOGI 

Nej Til Virus bruger dataindhentnings programmer for at vores produkter kan fungere. Disse programmer indhenter som udgangspunkt kun upersonligt data fra din computer, men i enkelte tilfælde kan vi komme i besiddelse af personoplysninger som eks din personlige adresse, såfremt denne er angivet i ordrerbestillingen. Disse data vil blive behandlet i overensstemmelse med gældende persondataregler. Vi indhenter også oplysninger om filer, som er registreret som en potentiel virus, som indsamler personoplysninger imod din vilje. Dette gør vi for at optimere Nej Til Virus’ produkter til hurtigere og bedre at kunne opdage skadelig adfærd. Denne funktion kan deaktiveres under installationen, spørg blot en af vores rådgivere om hjælp Disse data bruges også til at forhindre ulovlig brug af vores produkter. Nej Til Virus kan udlevere og fremlægge dokumenter og oplysninger der er relevante for en retsdomstol eller retshåndhævende myndighed eller anden offentlig undersøgelse. Dette vil være gjort for afsløring og forebyggelse af internet sikkerhedsrisici.  Nej Til Virus kan også bruge statistikker udledt af oplysningerne til at spore og offentliggøre rapporter om sikkerhedsrisici.  Ved at bruge Nej Til Virus produkter anerkender og acceptere du at Nej Til Virus kan indsamle transmittere, gemme, offentliggøre og analysere sådanne oplysninger til disse formål.  Denne aftale er underlagt de Danske domstole og enhver tvivl vil skulle afgøres ved danske domstole.  Hvis nogle af disse vilkår overtrædes vil licensretten straks ophøre og du vil ikke længere have retten til at bruge dette produkt, du skal herefter slette og afskaffe alt materiale fra Nej Til Virus. Vilkårene vedrørende fortrolighed og brugsbegrænsninger forbliver i kraft, selv efter en opsigelse.

ABONNEMENTSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER

Virksomhedens juridiske navn: Nej Till Virus ApS CVR-nr. : 40115323 Adresse Kronprinsessegade 18, 1306 København K Mailadresse: Info@nejtilvirus.dk Telefonnummer: +45 42 92 92 21

BETALING

Du kan på hjemmesiden betale med Visakort, Mastercard samt Dankort samt bank overførsel. Vi tager ikke kortgebyrer. Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

LEVERING

Produktet og herunder licensnøglen vil du modtage via e-mail lige efter betalingen er gennemført.

BINDINGSPERIODE

Du kan opsige dit abonnement med én måneds varsel til udgang af en måned, når der er gået 5 måneder fra aftalen er lavet.

OPSIGELSE

Opsigelse varslen er på én måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen kan ske via e-mail til info@nejtilvirus.dk, eller via telefonisk kontakt, opsigelsen kan også ske via vores feedback funktion nederst i højre hjørne af www.nejtilvirus.dk's hjemmeside. Hvis du ønsker at opsige dit abonnement er det vigtigt at du gør det klart hvem du er, samt skriver at du ønsker at opsige.

FORTRYDELSESRET

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fortrydelsefristen udløber 14 dage efter den dag, vi har lavet aftalen. Fristen indebærer, at du har 14 dage fra aftaledagen til at give os besked om, at du vil fortryde. Du kan sende en mail til info@nejtilvirus.dk eller benytte standard fortrydelse formularen, som du finder nederst i betingelserne. OBS. Ved køb af antivirus produkt frafalder fortrydelsesretten straks licensnøglen er modtaget, når du forinden har accepteret at fortrydelsesretten bortfalder. Tilbagebetaling Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at fortryde, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for den del af abonnementet, der allerede er leveret. Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget besked om at du vil fortryde aftalen. Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet. OBS. Ved køb af antivirus produkt frafalder fortrydelsesretten straks licensnøglen er modtaget, når du forinden har accepteret at fortrydelsesretten bortfalder.

HVIS DER ER NOGET GALT MED ABONNEMENTET

Hvis du ikke er tilfreds med abonnementet kan du kontakte os på + 45 42 92 92 21 Købelovens mangelsregler gælder ikke for abonnementer. Om du har 2 års reklamationsret efter reglerne i købeloven afhænger derfor af, hvad der skal leveres i henhold til abonnementsaftalen:

LEVERING AF VARER

Ved levering af varer har du reklamationsret i 24 måneder. Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

TRÆK PÅ DIT KORT

Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi trækker et beløb på dit kort. Du kan også gøre indsigelse vedrørende ”uautoriserede debiteringer” over for din kortudbyder, dog senest 8 uger efter debiteringen, med mindre andet fremgår af din aftale med kortudbyderen.

PERSONDATAPOLITIK

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse. Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Nej Till Virus ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Den dataansvarlige på www.nejtilvirus.dk er Nej Till Virus ApS. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: kontakt@nejtilvirus.dk.

KLAGEADGANG

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte vores kundeservice. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til: Center for Klageløsning Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.forbrug.dk Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr Vi svarer indenfor 5 dage, når du henvender dig til os. Standardfortrydelsesformular (Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til: nejtilvirus.dk Adresse Kronprinsessegade 18, 1306 København K Mailadresse: Info@nejtilvirus.dk Telefonnummer: +45 42 92 92 21 Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/ydelser:
__________________________________________________________________________________
Bestilt den: _______________________________ Modtaget den: _______________________________
Forbrugerens navn: _____________________________________________________________________
Forbrugerens adresse: ___________________________________________________________________
Forbrugerens underskrift: _________________________________________ Dato: _________________
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

 

 

SVAR TID: 
Vi svarer indenfor 5 dage, når du henvender dig til os.

Nej Til Virus ApS · Kronprinsessegade 18 - 1306 København K – CVR 40115323 – Telefon +45 42 92 92 21 · E-mail: customer@nejtilvirus.com